Лабораторын Хөгжлийг Монголд 

Үндсэн зорилго: Шилдэг технологийг нэвтрүүлж чанарыг эрхэмлэсэн бизнесийг түгээнэ.

Бидний тухай 

МАНАЙ ТҮНШЛЭЛ

Дэлхийд тэргүүлэх лабораторын стандарт


ХЯЛБАР ХҮНСНИЙ АВТОМАТ ШИНЖИЛГЭЭ​  


Ашиглахад хялбар VIDAS® KUBE™-ийн хамтаар уян хатан, хямд зардалтай бүрэн автоматжуулсан платформыг ашиглан шинжилгээгээ бүрэн хийх боломжыг бүрдүүлнэ. VIDAS® KUBE™-ийг ашиглан өөрийн лабораторыг хөгжүүлэх хялбар боллоо. 


Алсын хараа

Дэлхийд тэргүүлэх лабораторын стандарт

Зорилго

Шилдэг технологийг нэвтрүүлж чанарыг эрхэмлэсэн бизнесийг түгээнэ

Үнэт зүйл

Итгэл даах чадвар, Итгэлтэй хамтын ажиллагаа, Итгэл даасан чанар, Зөвийг санаачлагч, Зөв дадал зуршил 


ДОТООД ХАРИЛЦАГЧ