Иммунологи

Иммунологийн шинжилгээ нь биологийн шингэн дэх бактери, вирусын эсрэгтөрөгч ба эсрэгбиет, даавар, хавдрын маркер зэрэг макромолекулын титрыг эсрэгбиет ба иммуноглобулиныг ашиглан тодорхойлдог шинжилгээний арга юм.

Дэлгэрэнгүй


Молекул биологи

Молекулын биологи нь ДНХ, РНХ, уургийн нийлэгжилт ба эдгээрийн харилцан үйлчлэл хэрхэн зохицуулагддаг болохыг судлах бөгөөд янз бүрийн системүүдийн хоорондох эсийн харилцан үйлчлэлийг судалдаг шинжлэх ухаан юм.

Дэлгэрэнгүй


Микробиологи

Микробиологийн шинжилгээ нь бичил биетнийг илрүүлэх, тодорхойлох, тоолох шинжилгээ юм. 
Дэлгэрэнгүй


Шээсний шинжилгээ

Шээсний шинжилгээ нь бөөрний үйл ажиллагаа болон шээсний замын эмгийг илрүүлэх зорилгоор хийгддэг.

Дэлгэрэнгүй